Bimson 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bimson 750WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 375g/kg + Tricyclazole 375g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tùng Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa