Bimdowmy 375SC, 750WG, 750WP, 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bimdowmy 375SC, 750WG, 750WP, 800WP

Bimdowmy 375SC, 750WG, 750WP, 800WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa