Bim-fu 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bim-fu 750WG

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 350g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Đức
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa