Bigsun 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bigsun 600WP

Bigsun 600WP

  • Hoạt chất: Pyriproxyfen 350g/kg + Tolfenpyrad (min 95%) 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/lúa