Biffiny 10 WP, 70WP, 400SC, 600FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Biffiny 10 WP, 70WP, 400SC, 600FS

Biffiny 10 WP, 70WP, 400SC, 600FS

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    10WP: bọ trĩ/ lúa, rầy nâu/ lúa 70WP: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa 400SC: rầy nâu, bọ trĩ/ lúa 600FS: Xử lý hạt giống trừ rầy nâu/lúa