Bicilus 18WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bicilus 18WP

Bicilus 18WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH King Elong
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc