Bibiusamy 500SC, 550SC, 600SC, 800WP, 850WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bibiusamy 500SC, 550SC, 600SC, 800WP, 850WP

Bibiusamy 500SC, 550SC, 600SC, 800WP, 850WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l (30g/l), (30g/l), (20g/kg), (30g/kg) + Isoprothiolane 250g/l (270g/l), (300g/l), (320g/kg), (420g/kg) + Tricyclazole 220g/l (250g/l), (270g/l), (460g/kg), (400g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa