Bibim 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bibim 750WP

  • Hoạt chất: Sulfur 50g/kg + Tricyclazole 700g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa