Bi-a 333SC, 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bi-a 333SC, 400SC

Bi-a 333SC, 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200 g/l (250g/l) + Difenoconazole 133 g/l (150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    333SC: Lem lép hạt, khô vằn/lúa, vàng rụng lá/cao su 400SC: Lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn/ lúa