Better 1.2 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Better 1.2 SL

  • Hoạt chất: Sodium-5-Nitroguaiacolate 0.2% + Sodium-O- Nitrophenolate 0.4% + Sodium-P-Nitrophenolate 0.6%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lạc