Beto 14WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Beto 14WP

  • Hoạt chất: Acetochlor 12% + Bensulfuron Methyl 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa