Bestox 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bestox 5EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít/ lúa; rệp/ đậu tương