Best top 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Best top 20SL

Best top 20SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Sinon Corporation, Taiwan
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất chưa trồng trọt