Berry 110EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Berry 110EC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 10g/l + Chlorfluazuron 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/ lúa