Beron 10 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Beron 10 WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng