Benzo 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Benzo 50 WP

  • Hoạt chất: Carbendazim 42% + Tricyclazole 8%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Trường Thịnh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, vàng lá/ lúa