Benzimidine 50 SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Benzimidine 50 SC

Benzimidine 50 SC

  • Hoạt chất: Carbendazim (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt lúa, thán thư/ điều