Benza 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Benza 650WP

  • Hoạt chất: Streptomycin sulfate 100g/kg + Tricyclazole 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP KT Dohaledusa
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá chín sớm/lúa