Bensurus 10WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bensurus 10WP

Bensurus 10WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa cấy