Benex 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Benex 50 WP

  • Hoạt chất: Benomyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa