Bendazol 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bendazol 50 WP

Bendazol 50 WP

  • Hoạt chất: Benomyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa; thán thư/ điều