Bemsuper 500SC, 750WG, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Bemsuper 500SC, 750WG, 750WP

Bemsuper 500SC, 750WG, 750WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa