Bemsai 262WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bemsai 262WP

  • Hoạt chất: Kasugamycin 12g/kg + Tricyclazole 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa