Bemab 3.6EC, 3.8EC, 20EC, 40WG, 52WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bemab 3.6EC, 3.8EC, 20EC, 40WG, 52WG

Bemab 3.6EC, 3.8EC, 20EC, 40WG, 52WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Ánh Dương
  • Đối tượng phòng trừ:

    3.6EC: Bọ trĩ/dưa chuột, sâu khoang/lạc, sâu cuốn lá3.8EC: Bọ trĩ/dưa chuột, sâu tơ/bắp cải, sâu khoang/lạc, sâu cuốn lá, nhện gié/lúa20EC, 40WG, 52WG: sâu tơ/ bắp cải, sâu cuốn lá/lúa, bọ trĩ/dưa chuột, sâu khoang/lạc, rầy nâu/lúa