Bell 50 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bell 50 WP

  • Hoạt chất: Benomyl 25% + Mancozeb25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    vàng lá/ lúa