Bêlêr 620 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bêlêr 620 OD

Bêlêr 620 OD

  • Hoạt chất: Bispyribac-sodium 20g/l + Thiobencarb 600g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng