Belazole 75 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Belazole 75 WP

Belazole 75 WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Guizhou CUC INC. (Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa