Beansuperusa 800 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Beansuperusa 800 WP

Beansuperusa 800 WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 5% + Isoprothiolane 35% + Tricyclazole 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa