Beamvil-super 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Beamvil-super 250SC

Beamvil-super 250SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50 g/l + Tricyclazole 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Khanh Vy
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa