Beam™ Plus 360SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Beam™ Plus 360SC

Beam™ Plus 360SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole 160 g/l + Tricyclazole 200 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa