Bé bụ 30WP, 30SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Bé bụ 30WP, 30SE

Bé bụ 30WP, 30SE

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 1.5% + Butachlor 28.5% + Chất an toàn Fenclorim 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng