Bazan 5GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bazan 5GR

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa