Bavella 99.9EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bavella 99.9EC

Bavella 99.9EC

  • Hoạt chất: Abamectin 30g/l + Lambda cyhalothrin 50g/l + Phoxim 19.9g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/ lúa