Baton 60EC, 70EC, 720EC, 960 WSP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Baton 60EC, 70EC, 720EC, 960 WSP

Baton 60EC, 70EC, 720EC, 960 WSP

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Nufarm Asia Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    60EC, 70EC: cỏ/ lúa 720EC: cỏ/ lúa, mía 960WSP: cỏ/ lúa, cao su