Batocide 12 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Batocide 12 WP

Batocide 12 WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride 6.6% + Streptomycin 5.4%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa, giác ban/ bông vải