Basutigi 10GR, 40EC, 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Basutigi 10GR, 40EC, 50EC

Basutigi 10GR, 40EC, 50EC

  • Hoạt chất: Diazinon (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Vật tư NN Tiền Giang
  • Đối tượng phòng trừ:

    1 0 GR, 50EC: sâu đục thân/ lúa, sâu đục quả/ lạc 40EC: sâu đục thân/ lúa