Basta 15 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Basta 15 SL

  • Hoạt chất: Glufosinate ammonium (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ ca cao