Bassa 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bassa 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy/ lúa, rệp sáp/ bông vải