Basagran 480SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Basagran 480SL

Basagran 480SL

  • Hoạt chất: Bentazone (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng