Barooco 600FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Barooco 600FS

Barooco 600FS

  • Hoạt chất: Imidacloprid (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bộ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/ lúa