Banking 110WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Banking 110WP

Banking 110WP

  • Hoạt chất: Oxytetracycline 50g/kg + Streptomycin 50g/kg + Gentamicin 10g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa, thán thư/thanh long; chết nhanh/hồ tiêu