Badannong 4GR, 10GR, 95SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Badannong 4GR, 10GR, 95SP

Badannong 4GR, 10GR, 95SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    4GR: sâu đục thân/ lúa10GR: sâu đục thân/ lúa, mía95SP: sâu cuốn lá, sâu đục thân/ lúa; sâu ăn lá/ lạc