Bacla 50SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bacla 50SC

  • Hoạt chất: Salicylic Acid
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá, khô vằn/lúa