Bạch tượng 26EC, 46EC, 64EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Bạch tượng 26EC, 46EC, 64EC

Bạch tượng 26EC, 46EC, 64EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 22g/l (42g/l), (60g/l) + Matrine 4g/l (4g/l) (4g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    26EC, 46EC: Sâu cuốn lá, rầy nâu lúa 64EC: rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa; nhện đỏ/ cam; nhện lông nhung/nhãn; sâu xanh da láng/lạc