Bacca 80WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bacca 80WG

  • Hoạt chất: Sulfur
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất NN I
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện đỏ/cam