Babalu 40WP, 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Babalu 40WP, 80WP

Babalu 40WP, 80WP

  • Hoạt chất: Difenoconazole 7.5% (15%) + Isoprothiolane 12.5% (25%) + Tricyclazole 20% (40%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bộ
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt /lúa