B52-Usa 500EC, 650EC, 700EC, 750EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » B52-Usa 500EC, 650EC, 700EC, 750EC

B52-Usa 500EC, 650EC, 700EC, 750EC

  • Hoạt chất: Buprofezin 100g/l (150g/l), (150g/l), (150g/l) + Chlorpyrifos ethyl 400g/l(500g/l), (550g/l), (600g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông dược Đại Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    500EC: Sâu cuốn lá/ lúa650EC: Rầy nâu/lúa700EC: Sâu đục thân/lúa750EC: Rệp sáp/ cà phê