B.L.Tachlor 27 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » B.L.Tachlor 27 WP

B.L.Tachlor 27 WP

  • Hoạt chất: Butachlor 27% + Chất an toàn Fenclorim 0.2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng