B.L.Tachlor 27 WP, 60 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » B.L.Tachlor 27 WP, 60 EC

B.L.Tachlor 27 WP, 60 EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    27WP: cỏ/ lạc, lúa cấy 60EC: cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng