B-41 350WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

B-41 350WG

  • Hoạt chất: Acetamiprid 100 g/kg + Thiamethoxam 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa